גאנה: האחרונה שהצטרפה למשפחת ׳הדרך אל האושר׳

|

Ghana

.

June 1, 2010

|

הדרך אל האושר׳מוסד הדרך אל האושר׳ שיגר לאחרונה קמפיין בגאנה, באמצעות סמינר בחטיבת-ביניים שנבנתה על-ידי אזרחיה של קהילה קטנה.אזרחי העיירה וסגל בית-הספר היו מודאגים בשל העלייה בפשיעה בקרב בני הנוער. לאחר שיקולים רבים, הם הודיעו שהם בחרו להציג את הקמפיין של ׳הדרך אל האושר׳ כאמצעי להורדת שיעור הפשע ולהבאת תקווה לכל המעורבים.

במהלך הסמינר, היה דיון עירני בין חבר המורים, המנהלים והתלמידים על 21 הכללים של ׳הדרך אל האושר׳. המורים מתכננים להביא את המידע מהקמפיין הזה גם לכיתות שלהם.

כתוצאה מזה, תלמידים לבשו בגאווה טי-שירטים של ״הייה מיומן״ (כלל 17), כי הם ממלאים עכשיו תפקיד פעיל ביישום הכללים בבתי-הספר שלהם ובבית. וכעת, השמועה על התוכניות מתפשטת לבתי-הספר האחרים שמבקשים עכשיו להיות מעורבים ב-׳הדרך אל האושר׳.השלב הבא של הקמפיין בגאנה, זקוק ל-2,000 חוברות לפחות באנגלית ובאווה, אחת משפות הילידים שמדוברות באוכלוסיות ההרים של גאנה.