אלימות בבתי-ספר פוחתת

|

New York City

.

May 31, 2010

|

לבית-ספר ציבורי, מחוץ לניו-יורק סיטי היה שם רע מאוד בשל אלימות. במהלך שמונה עשר חודשים לפני תחילת הקמפיין לחינוך הנוער, המבוסס בעיקרו על החוברת של ׳הדרך על האושר׳ – היו בבית-הספר שתיים או שלוש תגרות בתוך הבניין או מחוצה לו או בחצר מדי יום. אחד מאנשי הסגל של בית-הספר מונה לטפל בתגרות תלמידים כמשרה מלאה, ואפילו אז עם אמצעי זהירות, כי עדיין היו מקרי רצח אחד או שניים בחודש. בעיטת הפתיחה של הקמפיין לחינוך הנוער היתה התאספות של כל בית-הספר, 2,000 תלמידים. כולם צפו בתשדירי השירות לציבור של ׳הדרך אל האושר׳ ובשאר היום, נערכו סמינרים קצרים למורים ותלמידים על כללים שונים מהספר ׳הדרך אל האושר׳.

התוצאות: במשך שבועיים לאחר פגישת המבוא לא היו שום תגרות בבית-הספר. ובחודשיים לאחר מכן לא היו שום רציחות!